کلید و پریز

کلید و پریز

کلید و پریز در طرح های اکونومی،لوکس،ضد آب


نمایش:
ترتیب بر اساس:
حلقه بدون چنگک لگراند

حلقه بدون چنگک لگراند حهن نصب کلید و پریز روکار و بر روی چوب فلز و mdf

تماس برای قیمت: 02133940308

کارد 2 ماژول موزاییک لگراند

کارد 1 خانه (2مازول) لگراند جهت نصب کلید و پریز روکار و توکار

تماس برای قیمت: 02133940308

بلنک باریک موزاییک لگراند 1 ماژول

بلنک باریک موزاییک لگراند 1 ماژول

تماس برای قیمت: 02133940308

حلقه چنگکی لگراند

حلقه چنگکی لگراند مدل موزاییک جهت نصب کلید و پریز بر روی ددیوار و تو کار

تماس برای قیمت: 02133940308

بلنک موزاییک لگراند پهن 2 ماژول

بلنک موزاییک لگراند پهن 2 ماژول کورکن

تماس برای قیمت: 02133940308

باکس روکار لگراند موزاییک

قوطی 1 خانه 2 ماژول لگراند جهت نصب کلید و پریز موزاییک لگراند به صورت روکار

تماس برای قیمت: 02133940308

کادر 4 ماژول لگراند

کادر 4 ماژول (2خانه) موزاییک لگراند جهت نصب کلیدو پریز ر روی دیوار و داخل کار 

تماس برای قیمت: 02133940308

کلید تک پل باریک لگراند

کلید تک پل باریک موزاییک لگراند 

10امپر

جهت استفاده به عنوان کلید 1 ماژول

و استفاده از 2 عدد جهت 2 ماژول

تماس برای قیمت: 02133940308

باکس 2 خانه 4ماژول روکار موزاییک لگراند

باکس 2 خانه 4ماژول روکار موزاییک لگراند

تماس برای قیمت: 02133940308

کلید تک پل پهن لگراند

کلید 2 ماژول پهن تک پل لگراند 

10 آمپر

مدل موزاییک

تماس برای قیمت: 02133940308

کلید تبدیل موزاییک لگراند پهن 2 ماژول

کلید تبدیل موزاییک لگراند پهن 2 ماژول

تماس برای قیمت: 02133940308

کیستون تلفن لگراند مدل موزاییک1 ماژول باریک

کیستون تلفن لگراند مدل موزاییک1 ماژول باریک

تماس برای قیمت: 02133940308

پریز سفید موزاییک لگراند

پریز برق سفید موزاییک لگراند 16 آمپر پریز سفید نرمال لگراند جهت نصب بر روی تمامی زیر ساخت های لگراند

تماس برای قیمت: 02133940308

کلید تبدیل موزاییک لگراند باریک 1 ماژول

کلید تبدیل موزاییک لگراند باریک 1 ماژول

تماس برای قیمت: 02133940308

قوطی روکار لگراند کامل

قوطی روکار لگراند کامل به همراه کادر و حلقه چنگکی

تماس برای قیمت: 02133940308

فیلتر محصولات آنلاین شبکه

همکاران و تامین کنندگان